Indeks Weist

parametr efektywności ekonomicznej systemu, jego użyteczności i bezpieczeństwa środowiskowego, w tym stosowanych w produkcji zasobów. V. i. jest stosunkiem masy odpadów z gospodarstw domowych do sumy wszystkich odpadów na jednostkę czasu, często w ciągu roku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.