Waga Tary Legal

Masa własna podana w dokumentach towarzyszących.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.