Waga Tary według Tara-Taryfy

masa tara zgodnie z tabelą wag tara dla różnych towarów zgodnie z przepisami celnymi.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.