Waga wagi Tary

Masa tara jednej paczki lub jednego miejsca ładunkowego, brana do obliczenia masy tara całej partii.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.