Pełna skala waga

Układ mierzy się objętość produktu luzem roślinnych, głównie pszenicę, żyto, słonecznik itp jednostkę objętości w ramach poszczególnych krajów 1 hektolitr, w tarczach (36 litrów), a litr ( 1, 1 L). V.N. scharakteryzowane wskaźniki jakości ziarna: Kształt krupnotu, ciężar, wilgotność zanieczyszczeń. Ziarno o dużej ziarnistości ma większą VN. w porównaniu z ziarnem o małej ziarnistości.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.