Waga

ilość towarów dostarczonych lub oferowanych do dostawy. Wyróżnij także wagę przesyłki podaną w dokumentach wysyłkowych, a także wagę wyładowaną, wskazaną w certyfikacie weryfikacji wagi.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.