Nabywanie

Eng. nabywanie
prawa pracowników, którzy pracowali w firmie przez długi czas, aby otrzymywać świadczenia z funduszy utworzonych przez składki pracodawców.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.