Veto

zakaz nałożony na jakiekolwiek działania organizacji lub osoby mającej do tego prawo.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.