Weterani służby wojskowej

Wojsko ZSRR Sił Zbrojnych, sił zbrojnych, sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - Wspólnota Niepodległych Państw, utworzony zgodnie z Kartą WNP, wojsko i oddziały wojsk granicznych kolejowych, wojsk łączności rządowej, wojska on Obywatele obrony, ministerstwa wojskowych i służb, w których służba wojskowa jest ustanowione zgodnie z ustawodawstwem ZSRR i ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, przyznawane zlecenia lub medale i tytuły udzielenia ZSRR i Federacji Rosyjskiej, lub przyznanego wydziałowych ślady wyróżnieniem i prawo do renty usług, w tym te przeniesiono do rezerwy (emerytalnego) i stały się niepełnosprawne z powodu kontuzji, wstrząs mózgu, urazu lub choroby otrzymanych w związku z wykonywaniem obowiązków wojskowych. Dla tych kategorii osób ustanowiono tytuł Weterana Służby Wojskowej (Artykuł 5 ustawy federalnej z 12 stycznia 1995 r. O weteranach). Procedura i warunki nadania rangi Weteranowi Służby Wojskowej Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z 19 maja 1995 roku № 501.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.