Upuszczanie pików

w analizie technicznej wartość na wykresie cenowym w postaci sekwencji wierzchołków, gdy każdy kolejny pik jest niższy niż poprzedni. Wskazuje, że trend spadkowy będzie kontynuowany.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.