Poprawka ceny w pionie

Patrz. Ustalanie cen w pionie

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.