Marketing pionowy

Patrz. Marketing w pionie

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.