Wersja

założenie organów śledczych lub sądu o obecności lub braku faktów istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.