Verri (Verri), Pietro (1728/97)

Włoski ekonomista. W teorii Verri łącząc elementy doktryny merkantylistów i fizjokratów, choć krytykował pewne nauki przepisów fizjokratów. Główne dzieło Refleksje na temat ekonomii politycznej

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.