Weryfikacja

Eng. weryfikacja
A. Uwierzytelnienie, prawidłowość rejestracji dokumentów, materiałów.
B. Proces porównywania kopii z oryginalnym

Słownikiem terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.