Werdykt

decyzja sądu przysięgłego o winie lub niewinności oskarżonego.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.