Venture

Eng. przedsiębiorstwo typu venture
małe przedsiębiorstwo zajmujące się projektami rozwojowymi lub innymi pracami wymagającymi dużej wiedzy naukowej, za pomocą których przeprowadza się ryzykowne projekty. V. jest zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna V. jest organizowana przez autorów pomysłu i przedsiębiorcy venture. Zewnętrzna V. angażuje się w pozyskiwanie funduszy na realizację ryzykownych projektów za pośrednictwem funduszy emerytalnych, funduszy towarzystw ubezpieczeniowych, akumulacji ludności, funduszy państwowych i innych inwestorów.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.