Vendorlis

Język angielski. Umowa najmu
jest rodzajem międzynarodowej umowy leasingowej, w której zagraniczne oddziały firmy leasingowej wynajmują lub sprzedają na raty sprzęt zakupiony od spółki dominującej.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.