Wartości rzeczywiste

wielkości wskaźników ekonomicznych, które w rzeczywistości determinują procesy gospodarcze.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.