Średnia wartości

charakterystyki ilościowej cechy w agregacie statystycznym. B. z. określa wartość atrybutu, odnosząc się do jednostki agregatu i abstrahując od indywidualnych cech poszczególnych jednostek. Średnia wartość jest obliczana na jednostkę agregatu statystycznego, jako stosunek wielkości zjawiska (całkowita wielkość cechy) do objętości agregatu (całkowita liczba jednostek). Główne rodzaje średniej: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna, średni kwadrat, średnia wykładnicza.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.