UNDP

z Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych - wielostronnego mechanizmu ONZ o świadczenie dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju człowieka (angielski UNDP. - United Nations Development Programme).

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.