Tribunists

Nazwa Lewicy opozycji. Grupy w Partii Socjaldemokratycznej Pracy Holandii (ODRPN), założona w październiku. 1907 tygodnik "de Tribune" ( "Trybuna") do walki marksistowskie stanowisko wobec oportunizmu z liderów SDRPN. na początku. 1909 T. (D. Wijnkoop, W. van Ravesteyn Anton Pannekoek, J. Seton, G. Gorter et al.) zostały wykluczone z partii, a 14 marca 1909 organizowany przez Socjaldemokratycznej Partia Holandii (SDPN), Kolorado stał się gaz rój. „De Tribune”. podczas 1. wojny światowej w ogóle, T. zajęli pozycje internacjonalistyczne. w 1918 roku założył komunistyczną T. .. Th Partia Holandii, jednak 20-tych wiele T. przeniesiony na stanowisko oportunizm, i złamał się z ruchem komunistycznym

Radziecka Encyklopedia historii ... (Pannekoek, Gortera van Ravesteyn, X. Roland-Holst i in.) - Moskwa: Soviet encyklopedia, ed EM Żukow, 1973-1982

-