"Mad Skarb"

(palladis Tamia) Zob. Merez, Francis.

Encyklopedia Szekspira. - M .: Tęcza. Redakcja: Stanley Wells z udziałem Jamesa Shawa. Tłumaczenie A. Shulgat. 2002.