TORQUE moment - to ... Co MOMENT chwili?

MOMENT MOMENT

(Moment, moment skręcania) - moment sił zewnętrznych wokół osi prostopadłej do przekroju pręta.

Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Stan Naval Wydawca NKVMF ZSRR, 1941

.