Topete-A-CARBALLO

(Topete w Carballo), Juan Bautista (24. V. 1821 - 29. X. 1885) - hiszpański. wojskowy. i polit. aktywista. Umiarkowany liberał, w 1866-68 - kierownik portu w Kadyksie, 1871 - kontradmirała 1881 - wiceadmirał. W latach 60-tych. dołączył do partii "Unia liberalna", po śmierci O'Donnella (1867) stał się jednym z jej przywódców. Poprowadził powstanie floty w Kadyksie (18 września 1868 r.), Co było początkiem rewolucji hiszpańskiej w latach 1868-1874. W okresie rewolucji wielokrotnie zajmował stanowisko min morskich. Mówiąc o Konstytucji. monarchia, broniła kandydatury księcia Montpensier (męża siostry Isabelli II) w wersji hiszpańskiej. tron.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.