Rzeczy niepodzielne

rzeczy, których podział jest niemożliwy bez utraty ich podstawowej funkcji, celu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.