Rzeczy nienadzorowane

rzeczy, które nie mają właściciela lub są nieznane, lub właściciel zrzekł się praw własności do tych rzeczy. Nieruchome rzeczy nieruchome są brane pod uwagę przez organ, który na wniosek samorządu lokalnego dokonuje rejestracji państwowej prawa do nieruchomości. Po upływie roku od daty wpisu nieruchomości bez właściciela do rejestru, organ uprawniony do zarządzania nieruchomościami komunalnymi może zwrócić się do sądu z żądaniem uznania prawa własności komunalnej. Ruchome rzeczy mogą być przekazywane innym osobom będącym w posiadaniu zgodnie z prawem.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.