Rzeczy prawdziwe

działki gruntowe, grunty gruntowe, pojedyncze zbiorniki wodne, lasy, budynki, konstrukcje i wszystko, co jest ściśle związane z ziemią i których ruch bez poważnych szkód jest niemożliwy. W n. obejmuje morza, rzeki i statki powietrzne, obiekty kosmiczne podlegające rejestracji państwowej.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.