Rzeczy skomplikowane

grupa niejednorodnych rzeczy, tworzących jedną całość, używanych w ogólnym celu. Wszelkie transakcje, transakcje o złożonej rzeczy obejmują wszystkie składniki, chyba że podano inaczej.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.