Zobacz

ołtarz - stół (do liturgicznych reform Ser-tych XX wieku, który miał dość złożony kształt ..) dla niektórych z najważniejszych sakramentów, a przede wszystkim - Eucharystii: jest opatrzony chleba i wina, które w czasie Mszy transubstantiated do ciała i Krwi Chrystusa .

Encyklopedia katolicka. EdwART. 2011.