Oświadczenie o wypłacie od płacy

lista potrąceń z wynagrodzenia, dołączona do listy płac w celu przeliczenia kwot przeznaczonych na dostawę.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.