Rządy prawa

rządów prawa w działaniach władzy państwowej przy opracowywaniu i zatwierdzaniu normatywnych przepisów.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.