Rachunek wyborczy

weksel, z prawem szuflady po wygaśnięciu obowiązku domagania się zapłaty kwoty rachunku od dłużnika.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.