Własna wartość obrotu

kwota kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych po odjęciu aktywów trwałych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.