Umowa afiliacyjna

porozumienie o standardowym formularzu i zwykle już obowiązujące. Wejście do niego następuje na życzenie i przyłączając się do nowej partii.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.