Arkusz kalkulacyjny syntetyczny

uogólnione zestawienie rachunków i księgowość analityczna.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.