Wysłanie

Patrz. Dispasha

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.