Sullivan

Harry Stack (1892-1949), Amer. psycholog, jeden z założycieli neo-Freudianizmu. (Źródło: Słownik terminów seksualnych)