KARY Socjalnych

Zmierz wpływ grup społecznych na indywidualne zachowania, odbiegające w sposób pozytywny lub w negatywnym sensie oczekiwań społecznych, norm i wartości. Poprzez wpływ na jednostkę odróżnić fizyczne, ekonomiczne i symboliczne sankcje społeczne

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.