Race

race

(rakiety sygnałowe) - patrz Rocket ..

Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Stan Naval Wydawca NKVMF ZSRR, 1941

.