SURVIVOR

SUDOPODEM

- wzrost wraków w morzach, rzekach i jeziora.

Samoylov KI Naval dictionary. - M.-L. : Stan Naval Wydawca NKVMF ZSRR, 1941

Sudopodem
wchodzenie do poślizgu statki o okresowej kontroli i napraw podwodnej części

EdwART. Objaśnienia Słownik marynarki, 2010

.