Ustawa o załadunku statków

dokument określający ilość ładunku załadowanego na statek w masie przez różnicę w osadzie przed załadowaniem i po załadowaniu jest używany przez ubezpieczyciela przy ustalaniu okoliczności ... . Jest on wydawany przez dyspozytora kompleksu paliwowo-energetycznego i kapitana statku. A. p. Jest wykorzystywany przez ubezpieczyciela przy ustalaniu okoliczności sprawy ubezpieczeniowej.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.