SCOTTS

bydło (lat. Scotti, Scoti), - grupa celtycka. plemiona w starożytnej Irlandii i Szkocji. Pierwsza wzmianka w późniejszym terminie. pisarze (Ammianus Marcellinus, Orosia itp.) w związku z najazdami S. i Piktów w Rzymie. w prowincji Wielkiej Brytanii. Początkowo mieszkali w Irlandii (w źródłach rzymskich Irlandia - Hibernia, czasami zwana także Szkocją), później (prawdopodobnie w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery) część osady przeniosła się na północ. Wielka Brytania, gdzie podległe Piktom, S. w Ser. 9 c. założył królestwo. Od S. pochodzi nazwa. Szkocja (Szkocja - kraj C.). LIT. cm. na podstawie art. Szkocja.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.