Raport udziału akcjonariuszy

raportu spółki na temat wykorzystania funduszy udziałowców w okresie sprawozdawczym.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.