Zakres

Eng. zakres - w prawie morza odcinek pasa przybrzeżnego między niektórymi portami. Wymienienie w Karcie R. daje prawo do czarterującego o wysłaniu statku do dowolnego bezpiecznego portu w nadmorskim pasie do

Biznes Słowniczek. Akademik. ru. 2001.