Nieoficjalna oferta

Cytat przeprowadzony przez firmy i banki na niezorganizowanym rynku.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.