Rachunek zysków i strat

rachunek, uczestnictwo w transakcji sprzedaży towarów na kredyt.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.