Bill trasata

Patrz. Karta dłużnika

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.