Weksel Pilny

rachunek o ustalonym terminie.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.