Rachunek wekslowy Skarbnik

bony skarbowe
bezpieczeństwo państwa, krótkoterminowe zobowiązanie pieniężne. K. in. są dystrybuowane do banków lub innych podmiotów prawnych, odsetki nie są wypłacane zgodnie z prawem. Emisje i wykup papierów wartościowych dokonywane są przez banki centralne w imieniu skarbowych papierów wartościowych.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.